Glock in my purse lil uzi vert lyrics

Image
Glock in my purse lil uzi vert lyrics Lyrics start: [Intro: Lil Uzi Vert] You wanna know a secret? (Shh) I'm not from this earth (I'm not) You wanna know a secret? I'm not from this earth (Earth) I never had a birth (Yeah!) Fell in love with the perc' (What?) I used to eat dirt (Yeah!) Now it's vlone my shirt (Aye!) Put a glock in my purse (Huh? mustard on the beat, Ho) Put a glock in my— (Purse, Mm) [Chorus: Lil Uzi Vert] Put a glock in my purse (Huh? purse) Put a glock in my purse (Yeah! purse) Put a glock in my purse (Yeah! purse) No, This is not a purse (Yeah!) How the fu*k this a purse? (How?) Ain't no lip gloss in it (Uhh! -Uhh! ) Only lean, Penicillin (Penicillin) All my n!gga's, They dealing (Dealing) [Verse 1: Lil Uzi Vert] Bought a 'rari, No ceiling (Skrr) And i know about the killings (Killings) But don't talk about the killings (Woah!) The best rapper from philly (Yeah!) Run the game, No achilles (Yeah! sheesh) I ain't like tlc (Uhh!

Chandanamani song lyrics

Chandanamani song lyrics


Chandanamani song lyrics


Lyrics start:

ശാന്താകാരം സരസിജനയനം വന്ദേഹം ചിന്മയരൂപം


ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം

തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം


ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം

തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം

തരളമധുര മുരളിയുണരും പ്രണയഭരിത കവിതയുണരും

മനസ്സു നിറയുമതുലഹരിത മദമഹോത്സവം

വരവീണകൾ മൃദുപാണികൾ മദമൊടു തിരുവടി തൊഴുതെട്

ശ്രുതി ചേരണം അലിവോടതിലനുപദമനുപദമഴകായ്

മതിമുഖി മമസഖി മയിൽനടയിവളുടെ നടനം


ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം

തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം

ദ്രുതതാളം...ദ്രുതതാളം....ദ്രുതതാളം


വെൺപുലരികൾ പൊൻകസവിടും ഇന്ദ്രനീലമേഘമെന്റെ 

ദൂതുപോയ ഹംസമായ്

മഞ്ഞുരുകിയ മൺചിമിഴിലെ മന്ദഹാസദീപ്തിയോടെ 

നീയെനിക്കു തുമ്രിയായ്

മനസ്സുകളുടെ കുളിരരുവികളിൽ ഝിലും ഝിലും 

മരതകമഴ മൊഴി തിരയുകയായ്

മനസ്സുകളുടെ കുളിരരുവികളിൽ ഝിലും ഝിലും 

മരതകമഴ മൊഴി തിരയുകയായ്

ഇനി നിനവിലെ ജലഗലികളിരുണരുമരിയ പ്രണയകലിക

തിരനുരയിടുമൊരു കടലിലെ ഗസലിലലിയുമലസമായ്

ഇനി നിനവിലെ ജലഗലികളിരുണരുമരിയ പ്രണയകലിക

തിരനുരയിടുമൊരു കടലിലെ ഗസലിലലിയുമലസമായ്...ആ ആ..

വിജനവനിയിൽ വിരഹലിപിയിൽ ശിശിരശലഭമെഴുതിയ

നിറചന്ദനമണി... ഹാ.. ചന്ദനമണി മൃദു 


ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം

തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം

ദ്രു...ത.....താളം


പൊൻയമുനയിലെൻ പ്രിയമൊഴി വെണ്ണിലാവിൽ വീണലിഞ്ഞ 

പൂർണ്ണചന്ദ്രബിംബമായി..

ശ്രാവണമണിമേടകളിൽ പ്രാവുകൾ പറന്ന രാവിൽ 

പൂവണിഞ്ഞ പുണ്യമായി..

ശ്രുതിഭരമദ സുഖലഹരികളിൽ ധിനം ധിനം 

മുഖരിതമിരു കുനു കൊലുസ്സുകളിൽ

ശ്രുതിഭരമദ സുഖലഹരികളിൽ ധിനം ധിനം 

മുഖരിതമിരു കുനു കൊലുസ്സുകളിൽ

ഇമയെഴുതിയ മിഴിമുകുളമിതരുണകിരണമണിയും അതിലെ

ഹിമകണമണി അണിവിരലിലെ മലയസലിലമലിയവേ

ഇമയെഴുതിയ മിഴിമുകുളമിതരുണകിരണമണിയും അതിലെ

ഹിമകണമണി അണിവിരലിലെ മലയസലിലമലിയവേ

ആർദ്രമായ്...ആ ..ആ..

മനസ്സിനിതളിലുണരുമരിയ ശിശിരശലഭമെഴുതിയ നിറ- 


ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം

തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം


ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം

തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം

തരളമധുര മുരളിയുണരും പ്രണയഭരിത കവിതയുണരും

മനസ്സു നിറയുമതുലഹരിത മദമഹോത്സവം

വരവീണകൾ മൃദുപാണികൾ മദമൊടു തിരുവടി തൊഴുതെട്

ശ്രുതി ചേരണം അലിവോടതിലനുപദമനുപദമഴകായ്

മതിമുഖി മമസഖി മയിൽനടയിവളുടെ നടനം


ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം

തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം

ദ്രുതതാളം...ദ്രുതതാളം....ദ്രുതതാളം

Comments

Popular posts from this blog

Nessa virada do ano vamos fazer diferente letra

Veendum janmangalil lyrics in malayalam

Nad ekach bailgada sharyat lyrics in marathi