Glock in my purse lil uzi vert lyrics

Image
Glock in my purse lil uzi vert lyrics Lyrics start: [Intro: Lil Uzi Vert] You wanna know a secret? (Shh) I'm not from this earth (I'm not) You wanna know a secret? I'm not from this earth (Earth) I never had a birth (Yeah!) Fell in love with the perc' (What?) I used to eat dirt (Yeah!) Now it's vlone my shirt (Aye!) Put a glock in my purse (Huh? mustard on the beat, Ho) Put a glock in my— (Purse, Mm) [Chorus: Lil Uzi Vert] Put a glock in my purse (Huh? purse) Put a glock in my purse (Yeah! purse) Put a glock in my purse (Yeah! purse) No, This is not a purse (Yeah!) How the fu*k this a purse? (How?) Ain't no lip gloss in it (Uhh! -Uhh! ) Only lean, Penicillin (Penicillin) All my n!gga's, They dealing (Dealing) [Verse 1: Lil Uzi Vert] Bought a 'rari, No ceiling (Skrr) And i know about the killings (Killings) But don't talk about the killings (Woah!) The best rapper from philly (Yeah!) Run the game, No achilles (Yeah! sheesh) I ain't like tlc (Uhh!

Kalabhairava ashtakam lyrics in english

Kalabhairava ashtakam lyrics in english


Kalabhairava ashtakam lyrics in english


Lyrics start:

Deva Raja Sevya Mana Pavangri Pankajam,

Vyala Yagna Suthra Mindu Shekaram Krupakaram,

Naradadhi Yogi Vrundha Vandhitham Digambaram,

Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 1


Bhanu Koti Bhaswaram, Bhavabdhi Tharakam Param,

Neelakanda Meepsidartha Dayakam Trilochanam,

Kalakala Mambujaksha Maksha Soola Maksharam,

Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 2


Soola Tanga Pasa Danda Pani Madhi Karanam,

Syama Kaya Madhi Devamaksharam Niramayam,

Bheema Vikramam Prabhum Vichithra Thandava Priyam,

Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 3


Bhukthi Mukthi Dayakam Prasashtha Charu Vigraham,

Bhaktha Vatsalam Shivam, Samastha Loka Vigraham,

Vinikwanan Manogna Hema Kinkini Lasath Kateem,

Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 4


Dharma Sethu Palakam, Thwa Dharma Marga Nasakam,

Karma Pasa Mochakam , Susharma Dayakam Vibhum,

Swarna Varna Sesha Pasa Shobithanga Mandalam,

Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 5


Rathna Padukha Prabhabhirama Padayugmakam,

Nithyamadwidheeyamishta Daivatham Niranjanam,

Mrutyu Darpa Nasanam Karaladamshtra Mokshanam,

Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 6


Attahasa Binna Padma Janda Kosa Santhatheem,

Drushti Pada Nashta Papa Jala Mugra Sasanam,

Ashtasidhi Dayakam Kapala Malikadaram,

Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 7


Bhootha Sanga Nayakam, Vishala Keerthi Dayakam,

Kasi Vasa Loka Punya Papa Shodhakam Vibum,

Neethi Marga Kovidham Purathanam Jagatpathim,

Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 8

Lyrics end:

Comments

Popular posts from this blog

Nessa virada do ano vamos fazer diferente letra

Veendum janmangalil lyrics in malayalam

Nad ekach bailgada sharyat lyrics in marathi