Glock in my purse lil uzi vert lyrics

Image
Glock in my purse lil uzi vert lyrics Lyrics start: [Intro: Lil Uzi Vert] You wanna know a secret? (Shh) I'm not from this earth (I'm not) You wanna know a secret? I'm not from this earth (Earth) I never had a birth (Yeah!) Fell in love with the perc' (What?) I used to eat dirt (Yeah!) Now it's vlone my shirt (Aye!) Put a glock in my purse (Huh? mustard on the beat, Ho) Put a glock in my— (Purse, Mm) [Chorus: Lil Uzi Vert] Put a glock in my purse (Huh? purse) Put a glock in my purse (Yeah! purse) Put a glock in my purse (Yeah! purse) No, This is not a purse (Yeah!) How the fu*k this a purse? (How?) Ain't no lip gloss in it (Uhh! -Uhh! ) Only lean, Penicillin (Penicillin) All my n!gga's, They dealing (Dealing) [Verse 1: Lil Uzi Vert] Bought a 'rari, No ceiling (Skrr) And i know about the killings (Killings) But don't talk about the killings (Woah!) The best rapper from philly (Yeah!) Run the game, No achilles (Yeah! sheesh) I ain't like tlc (Uhh!

Karagre vasate lakshmi sloka lyrics

Karagre vasate lakshmi sloka lyrics


Karagre vasate lakshmi sloka lyrics

Lyrics start:

Om

Karagre vasate lakshmi

Kar mule saraswati

Kar madhe tu govinda

Prabhate kara darshanam


Om

Samudra vasane devi

Parvatastana manditi

Vishnu patni namastubhyam

Padasparsham kshamasva me


Om

Vakra tunda mahakaya

Surya koti sama prabha

Nirvighnam kuru me deva

Sarva karyeshu sarvada


Om

Bhur bhuva svaha

Om tat savitur varenyam

Bhargo devasya dhimahi

Dhyo yo nah prachodayat


Om

Adi deva namastubhyam

Praseeda mama bhaskaray

Divakara namastubhyam

Prabhakara namastute


Om

Brahma muraris tripurantkari

Bhanu shashi bhumisuto budhascha

Guruscha shukra shani rahu ketuvah

Kurvantu sarve mama suprabhatam


Om

Asato ma sad gamaya

Tamaso ma jyotir gamaya

Mrutyor ma amritam gamaya


Om shanti shanti shantihi


Om

Purnam adah purnam idam

Purnat purnam udachyate

Purnasya purnam adaya

Purnam eva vashishyate


Om shanti shanti shantihi Om

Lyrics end:

Comments

Popular posts from this blog

Nessa virada do ano vamos fazer diferente letra

Veendum janmangalil lyrics in malayalam

Nad ekach bailgada sharyat lyrics in marathi